În contextul marcării Zilei Victoriei în Republica Moldova, în anul curent, au beneficiat de ajutor material

93

La data de 9 Mai este marcată Ziua Victoriei, prin care se comemorează eroii căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial.

Memoria acelei perioade dramatice este întipărită nu doar în paginile de istorie, dar și în soarta multor familii.

Manifestăm profund respect pentru eroismul acelor persoane care au contribuit la făurirea Victoriei comune, ţinînd piept duşmanului.

În contextul marcării Zilei Victoriei în Republica Moldova, în anul curent, au beneficiat de ajutor material,  952 persoane, iar mijloacele finaciare alocate în acest sens constituind 3966000,000 lei.

Conform prevederilor Legii Fondului de susținere socială a populației nr. 827/2000, de ajutorul material, în acest sens, beneficiază 3 categorii de persoane: 

  1. Participanții la cel de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003, persoane cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea menționată, precum și persoane care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strângerea munițiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Beneficiari 238 de persoane

Mărimea ajutorului material acordat fiecărui titular constituie 10 000 (zece mii) lei.

  1. Persoanele asimilate participanților la război din rândul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003, precum și persoanele antrenate de organele puterii locale la strângerea munițiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Beneficiari 218 de persoane

Mărimea ajutorului material acordat fiecărui titular constituie 5 000 (cinci mii) lei.

Soții supraviețuitori ai participanților la cel de-al Doilea Război Mondial căzuți la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate.

Beneficiari 496 de persoane

Mărimea ajutorului material acordat fiecărui titular constituie 1 000 (una mie) lei.

 

Imprimare