Ajutor material anual către „Ziua Memoriei și Recunoștinței ”

1130

Agenția Națională Asistență Socială aduce la cunoștință că, persoanele cu
dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi
independenței Republicii Moldova şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora,
unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru
apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova vor beneficia
de un ajutor material din partea statului în cuantum de 1000 lei. În anul 2023, de acest ajutor vor beneficia 403 de persoane.

Sumele ajutorului material pot fi solicitate la oficiile teritoriale a Î.P. ,,Poșta
Moldovei” în decurs de 3 luni consecutiv din luna transferării mijloacelor
financiare (începînd cu luna martie curent).Atenționăm asupra faptului că, în cazul în care beneficiarul nu a solicitat acest
ajutor în termenul stabilit, dreptul la ajutorul material anual pentru anul respectiv
se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.
Data de 2 martie „Ziua Memoriei și Recunoștinței ” este consemnată în memoria
celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi
independenţei Republicii Moldova, a victimelor conflictului și de exprimare a
recunoștinței față de veteranii acestui conflict.

Imprimare