ANUNȚ!!! Agenția Națională Asistență Socială aduce la cunoștință că, persoanele cu statut de victimă reabilitată ale represiunilor politice din anii 1917–1990 vor beneficia de un ajutor material

36

Agenția Națională Asistență Socială aduce la cunoștință că, persoanele cu statut de victimă reabilitată ale represiunilor politice din anii 1917–1990 vor beneficia de un ajutor material din partea statului în cuantum de 1000 lei. Sumele ajutorului material pot fi solicitate la oficiile teritoriale a Î.P. ,,Poșta Moldovei” în decurs de 3 luni consecutiv din luna transferării mijloacelor financiare (începînd cu luna iulie curent). Atenționăm asupra faptului că, în cazul în care beneficiarul nu a solicitat acest ajutor în termenul stabilit, dreptul la ajutorul material anual pentru anul respectiv se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia. La data de 6 iulie sunt comemorate victimele represiunilor staliniste. În scopul reabilitării victimelor represiunilor şi reintegrării lor în drepturile politice, sociale şi cetăţeneşti, sunt prevăzute o serie de înlesniri, în conformitate cu Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr.1225/1992.

Imprimare