Anunț, Agenția Națională Asistență Socială aduce la cunoștință

440

Agenția Națională Asistență Socială aduce la cunoștință că, persoanele cu
dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii, iar în cazul
lipsei acestora, unul dintre părinţi) participanţilor căzuți la datorie în acţiunile
de luptă din Afganistan, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 159/2018 au dreptul la ajutor material anual din partea statului. Cuantumul ajutorului constituie 1000 lei.

În acest an, de ajutor vor beneficia 258 de persoane. Sumele ajutorului material anual pot fi solicitate la oficiile teritoriale a Î.P. ,,Poșta Moldovei” în decurs de 3 luni consecutiv din luna transferării mijloacelor financiare (începînd cu luna februarie curent).

Atenționăm asupra faptului că, în cazul în care beneficiarul nu a solicitat acest
ajutor în termenul stabilit, dreptul la ajutorul material anual pentru anul respectiv
se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.

„Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan” a fost instituită  la 15 februarie prin Hotărârea Parlamentului nr.16 din 11.02.2011.

Imprimare