Anunț privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Agenției Naționale Asistență Socială

10

Agenția Națională Asistență Socială prelungește termenul de depunere a dosarelor
de participare la concurs, pînă la data de 31 martie 2021 inclusiv, pentru funcțiile
publice vacante de specialist principal (fpe), Direcția financiară și gestionarea
mijloacelor Fondului de susținere a populației – 2 unități.

Condițiile de participare la concurs 

Imprimare