ANUNȚ

99

Agenția Națională Asistență Socială aduce la cunoștință că, persoanele cu
dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii, iar în cazul
lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile
de luptă din Afganistan vor beneficia de un ajutor material din partea statului în
cuantum de 1000 lei.
Sumele ajutorului material pot fi solicitate la oficiile teritoriale a Î.P. ,,Poșta
Moldovei” în decurs de 3 luni consecutiv din luna transferării mijloacelor
financiare (începînd cu luna februarie curent).
Atenționăm asupra faptului că, în cazul în care beneficiarul nu a solicitat acest
ajutor în termenul stabilit, dreptul la ajutorul material anual pentru anul respectiv
se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.
„Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan” a fost instituită  la 15
februarie prin Hotărârea Parlamentului nr.16 din 11.02.2011.

Imprimare