Bărbații- victime ale traficului de ființe umane vor primi asistență în cadrul unui serviciu specializat

16

Agenția Națională Asistență Socială va gestiona un nou serviciu destinat asistenței victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane- bărbați.

Serviciul este primul de acest tip în Republica Moldova și unul din puținele servicii asemănătoare în lume, Moldova aliniindu-se astfel cu cele mai progresiste state la capitolul respectării drepturilor victimelor.

În ultimi ani în Republica Moldova se atestă o creștere constantă a numărului bărbaților -victime, numărul acestora ajungând până la 50 % din numărul total de victime identificate (iar în anul 2020 a ajuns la 75 %)  și o parte din aceste persoane  au nevoie de asistență de reabilitare specializată și suport în reintegrare în societate, iar dezvoltarea unui asemenea serviciu este foarte necesar în republică.

Acordarea asistenței specializate victimelor bărbați a fost inclusă ca activitate în planurile naționale de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane, ca urmare a recomandărilor formulate în mai multe rapoarte de monitorizare ale Departamentului de Stat al SUA în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.

Noul serviciu dispune de 10 locuri de plasament. Beneficiarii serviciului vor primi consiliere psihologică, socială, legală și medicală. Specialiștii din cadrul Serviciului, alături de colegii lor din cadrul Centrului de Asistență și Protecție pentru victimele și potențialele victime ale traficului de ființe umane care activează din 2001, vor acorda suport și consiliere și specialiștilor din republică care identifică și au în competență acordarea asistenței victimelor traficului la locul de trai al acestora.

Crearea acestui nou serviciu a fost posibilă datorită eforturilor comune ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale Asistență Socială pe de o parte, care, pe lângă alocarea spațiului necesar au reușit să mobilizeze și resursele necesare din bugetul de stat pentru reconstrucția acestuia, și a Organizației Internaționale pentru Migrație  (OIM) din Moldova pe de altă parte, care în cadrul proiectului „Consolidarea eforturilor naționale în prevenirea traficului de ființe umane si reabilitarea victimelor traficului de ființe umane în Republica Moldova”, finanțat de Departamentul de Stat al S.U.A. a susținut echiparea serviciului și va contribui la pilotarea acestuia pe parcursul primului an de activitate.

Imprimare