Creșterea capacităților Structurilor teritoriale de asistență socială privind sistematizarea datelor și completarea formularului statistic nr. 9 privind violența în familie

158

În perioada 12-21 noiembrie 2019 în cadrul Agenției Naționale Asistență Socială a fost realizată o nouă rundă de instruiri, care a avut ca scop oferirea asistenței practice Structurilor teritoriale de asistență socială la completarea Formularului statistic nr. 9 privind violența în familie.

Pornind de la faptul că, responsabil de pregătirea şi prezentarea Formularului statistic către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este Structura teritorială de asistență socială, în sesiune au fost instruiți 72 specialiști, repartizați în 7 echipe de lucru din cadrul celor 35 structuri teritoriale de asistență socială.

Urmare a evaluării efectuate de către experții contractați (Centrul de Investigații și Consultanță ,,SOCIOPOLIS”) privind completarea Formularului statistic nr. 9 referitor la violența în familie pentru anul 2018, au fost identificate aspecte necesare de îmbunătățit la raportarea pentru anul 2019.

Astfel, în cadrul atelierelor desfășurate au fost prezentate datele colectate în baza raportării statistice pentru anul 2018, cu reflectarea carențelor existente la raportarea cazurilor de violență în familie în Republica Moldova de către actorii implicați; momentele obligatorii privind completarea Formularului statistic nr. 9, precum și recomandări întru obținerea unor date statistice calitative.

Avînd drept scop, optimizarea cunoștințelor specialiștilor cu competențe în raportarea anuală asupra cazurilor asistate de violență în familie, atelierul a fost desfășurat în sala de instruiri a Agenției dotată cu echipamentul tehnic necesar, unde participanții au avut posibilitatea să completeze  Formularul statistic nr. 9 în variantă electronică. 

În organizarea și desfășurarea instruirilor, Agenția Națională Asistență Socială a avut în calitate de parteneri Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și UN Women Moldova, activitatea fiind finanțată de Suedia.

Imprimare