Prima Despre ANAS

Despre ANAS

Agenţia Naţională Asistență Socială este o autoritate administrativă cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1263 din 18.11.2016 în scopul îmbunătățirii calității asistenței sociale oferite populației, prin implementarea corectă și unitară a cadrului normativ în domeniul asistenței sociale.

Instituția este condusă de director și director adjunct, angajați de către Minister. Statul de personal al instituției constituie 23 unități.

În activitatea sa, Agenția exercită 4 funcții de bază:

1. Elaborarea cadrului metodologic pentru implementarea unitară a legislației în domeniul asistenței sociale;

Aceasta presupune facilitarea unui flux informațional bidirecțional și a consilierii între Structurile teritoriale asistență socială și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care la rîndul său trebuie să dețină informații despre ce se întâmplă pe teren, unde există probleme de implementare, unde este necesar de a interveni cu unele ajustări și revizuiri a cadrului legal, suport prin consiliere și explicații detaliate. Atît Structurile teritoriale de asistență socială cît și prestatorii de servicii sociale publici și/sau privați necesită suport în procesul de implementare a politicilor din domeniul social, întru realizarea scopurilor specifice și a obiectivelor ample propuse de Stat.

2. Gestionarea activității instituțiilor publice de asistență socială și de reabilitare sau recuperare în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale exercită calitatea de fondator;

Activitatea Agenției în acest domeniu se împarte în două categorii: pe lângă managementul curent al instituțiilor, această funcție joacă un rol în furnizarea politicilor pe termen lung de dezinstituționalizare a Guvernului Republicii Moldova, asigurând implementarea planurilor de transformare a instituțiilor, unde acestea există. Procesul de dezinstituționalizare va presupune o cooperare strânsă cu STAS-urile, cu scopul de a dezvolta noi servicii sociale de îngrijire alternative, bazate pe comunitate și, eventual, pentru a le transfera în răspunderea administrației locale. În același timp, una dintre responsabilitățile curente de management ale Agenției este aceea de control pentru centrele de plasament temporar a persoanelor cu dizabilități (copii și adulți), aprobând sau respingând solicitări de plasament.

3. Facilitarea procesului de consolidare a capacităților profesionale ale personalului din sistemul de asistență socială;

În rezultatul realizării unor studii atît calitative cît și cantitative în domeniul asistenței sociale a fost analizat profilul și necesitățile de instruire a 4 grupuri de specialiști, angajați în domeniul asistenței sociale, ce reprezintă  aproximativ 7600 de profesioniști și paraprofesioniști. Constatările demonstrînd necesitatea instituirii unui sistem de instruire inițială și continuă a personalului din sfera asistenței sociale.

Astfel la data de 30.01.2019 a fost a probată Hotărârea Guvernului nr. 38 privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale, iar Agenția Națională Asistență Socială fiind responsabilă de  planificarea și organizarea cursurilor de instruire, în baza solicitărilor managerilor structurilor teritoriale de asistență socială și/sau managerilor serviciilor sociale.

4. Gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și a pachetului minim de servicii sociale.

Actualul sistem de asistenţă socială din Republica Moldova întruneşte două compartimente structurale – prestaţii sociale şi servicii sociale – şi presupune un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi profesionale, servicii specializate ce se acordă persoanelor care se află în situaţii de risc sau nu au posibilitate de a-şi asigura de sine stătător resurse pentru existenţă pe motiv de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică.

În acest sens, Agenția Națională Asistență Socială asigură transferurile mijloacelor financiare către autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 800 din 01.08.2018, precum și a mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale conform prevederilor art. 5 pct. 1) și 2) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, prin intermediul prestatorului de servicii.

De a îmbunătăţi calitatea asistenţei sociale oferite populaţiei, prin implementarea politicii de stat cu privire la asistenţa socială. Avînd sarcina generală de a oferi susţinere în procesul de implementare corectă și uniformă a legislaţiei şi politicilor privitoare la asistenţa socială, acoperind întreaga legislaţie de bază şi tematică, inclusiv:

 • Serviciile sociale;
 • Prestații sociale;
 • Protecţia copilului;
 • Integrarea persoanelor vârstnice;
 • Prevenirea violenţei domestice;
 • Prevenirea traficului de fiinţe umane;
 • Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități
  și asigurarea incluziunii sociale pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri
  vulnerabile, în cazul cărora există riscul de excluziune socială;
 • Dezvoltarea profesională a personalului din sistemul de asistență socială.

Instituții publice gestionate de către ANAS

1) Centrul de reabilitare a invalizilor și pensionarilor „Victoria” al Republicii Moldova, or. Sergheevca, Ucraina,

2) Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța”, or. Vadul lui Vodă,

3) Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, com. Cocieri, raionul Dubăsari,

4) Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, mun. Chișinău,

5) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Cocieri, r-nul Dubăsari,

6) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni, mun. Soroca,

7) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Brînzeni, mun. Edineț,

8) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți,

9) Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități, mun. Hîncești,

10)Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități, mun. Orhei,

11)Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți, mun. Soroca,

12)Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilități, or. Criuleni,

13)Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Пламъче”, or. Taraclia,

14) Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, mun. Chişinău.

+
Despre

Agenţia Naţională Asistență Socială este o autoritate administrativă cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1263 din 18.11.2016 în scopul îmbunătățirii calității asistenței sociale oferite populației, prin implementarea corectă și unitară a cadrului normativ în domeniul asistenței sociale.

Instituția este condusă de director și director adjunct, angajați de către Minister. Statul de personal al instituției constituie 23 unități.

+
Domeniile de competență

În activitatea sa, Agenția exercită 4 funcții de bază:

1. Elaborarea cadrului metodologic pentru implementarea unitară a legislației în domeniul asistenței sociale;

Aceasta presupune facilitarea unui flux informațional bidirecțional și a consilierii între Structurile teritoriale asistență socială și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care la rîndul său trebuie să dețină informații despre ce se întâmplă pe teren, unde există probleme de implementare, unde este necesar de a interveni cu unele ajustări și revizuiri a cadrului legal, suport prin consiliere și explicații detaliate. Atît Structurile teritoriale de asistență socială cît și prestatorii de servicii sociale publici și/sau privați necesită suport în procesul de implementare a politicilor din domeniul social, întru realizarea scopurilor specifice și a obiectivelor ample propuse de Stat.

2. Gestionarea activității instituțiilor publice de asistență socială și de reabilitare sau recuperare în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale exercită calitatea de fondator;

Activitatea Agenției în acest domeniu se împarte în două categorii: pe lângă managementul curent al instituțiilor, această funcție joacă un rol în furnizarea politicilor pe termen lung de dezinstituționalizare a Guvernului Republicii Moldova, asigurând implementarea planurilor de transformare a instituțiilor, unde acestea există. Procesul de dezinstituționalizare va presupune o cooperare strânsă cu STAS-urile, cu scopul de a dezvolta noi servicii sociale de îngrijire alternative, bazate pe comunitate și, eventual, pentru a le transfera în răspunderea administrației locale. În același timp, una dintre responsabilitățile curente de management ale Agenției este aceea de control pentru centrele de plasament temporar a persoanelor cu dizabilități (copii și adulți), aprobând sau respingând solicitări de plasament.

3. Facilitarea procesului de consolidare a capacităților profesionale ale personalului din sistemul de asistență socială;

În rezultatul realizării unor studii atît calitative cît și cantitative în domeniul asistenței sociale a fost analizat profilul și necesitățile de instruire a 4 grupuri de specialiști, angajați în domeniul asistenței sociale, ce reprezintă  aproximativ 7600 de profesioniști și paraprofesioniști. Constatările demonstrînd necesitatea instituirii unui sistem de instruire inițială și continuă a personalului din sfera asistenței sociale.

Astfel la data de 30.01.2019 a fost a probată Hotărârea Guvernului nr. 38 privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale, iar Agenția Națională Asistență Socială fiind responsabilă de  planificarea și organizarea cursurilor de instruire, în baza solicitărilor managerilor structurilor teritoriale de asistență socială și/sau managerilor serviciilor sociale.

4. Gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și a pachetului minim de servicii sociale.

Actualul sistem de asistenţă socială din Republica Moldova întruneşte două compartimente structurale – prestaţii sociale şi servicii sociale – şi presupune un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi profesionale, servicii specializate ce se acordă persoanelor care se află în situaţii de risc sau nu au posibilitate de a-şi asigura de sine stătător resurse pentru existenţă pe motiv de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică.

În acest sens, Agenția Națională Asistență Socială asigură transferurile mijloacelor financiare către autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 800 din 01.08.2018, precum și a mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale conform prevederilor art. 5 pct. 1) și 2) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, prin intermediul prestatorului de servicii.

+
Misiunea

De a îmbunătăţi calitatea asistenţei sociale oferite populaţiei, prin implementarea politicii de stat cu privire la asistenţa socială. Avînd sarcina generală de a oferi susţinere în procesul de implementare corectă și uniformă a legislaţiei şi politicilor privitoare la asistenţa socială, acoperind întreaga legislaţie de bază şi tematică, inclusiv:

 • Serviciile sociale;
 • Prestații sociale;
 • Protecţia copilului;
 • Integrarea persoanelor vârstnice;
 • Prevenirea violenţei domestice;
 • Prevenirea traficului de fiinţe umane;
 • Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități
  și asigurarea incluziunii sociale pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri
  vulnerabile, în cazul cărora există riscul de excluziune socială;
 • Dezvoltarea profesională a personalului din sistemul de asistență socială.
+
Instituții gestionate

Instituții publice gestionate de către ANAS

1) Centrul de reabilitare a invalizilor și pensionarilor „Victoria” al Republicii Moldova, or. Sergheevca, Ucraina,

2) Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța”, or. Vadul lui Vodă,

3) Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, com. Cocieri, raionul Dubăsari,

4) Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, mun. Chișinău,

5) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Cocieri, r-nul Dubăsari,

6) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni, mun. Soroca,

7) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Brînzeni, mun. Edineț,

8) Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți,

9) Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități, mun. Hîncești,

10)Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități, mun. Orhei,

11)Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți, mun. Soroca,

12)Centrul de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilități, or. Criuleni,

13)Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Пламъче”, or. Taraclia,

14) Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, mun. Chişinău.

+
Harta instituțiilor
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYAlb negru WAYLinkuri WAY