Prima Harta serviciilor sociale Pachet minim de servicii sociale

Pachet minim de servicii sociale

Serviciul social de suport monetar are misiunea de a susține familiile/persoanele defavorizate în contextul prevenirii/limitării/depășirii situațiilor de dificultate în vederea prevenirii marginalizării şi excluziunii socio-economice.

Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței şi/sau reparaţia/construcţia sobei, adaptarea locuinţei la necesităţile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesităţi, precum şi alte necesităţi stabilite în planul individualizat de asistenţă.

Suportul monetar se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs, iar cuantumul acestui, în prezent, nu poate depăși suma de 6000 de lei.

Identificarea familiilor/persoanelor defavorizate pentru acordarea măsurilor de asistență socială sub formă de suport monetar se realizează de către asistentul social comunitar și de alte persoane.

Nota: Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 716 din 18.07.2018

Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea şi consolidarea capacităților familiei în creșterea şi educația acestuia.

Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar şi sprijin familial secundar.

Beneficiari ai sprijinului familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate, care au nevoie de suport. Sprijinul familial primar include activități de suport orientate spre prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc şi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor privind îngrijirea şi educaţia copilului, formarea competenţelor sociale şi emoţionale ale copilului, crearea reţelei sociale a familiei.

Beneficiari ai sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum şi familiile cu copii în risc de separare.

În cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc.

Serviciul se prestează la nivel local, prin intermediul structurii teritoriale de asitență socială de la locul de trai.

Nota: Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii a fost aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 11.11. 2013.

Scopul Serviciului este de a oferi asistență şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenței şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).

În funcție de planul individualizat de asistenţă, asistentul personal oferă următoarele servicii beneficiarului:

1) servicii de îngrijire personală – igienă personală, alimentaţie, îmbrăcare şi dezbrăcare etc.;

2) mobilitate – deplasare în cadrul locuinţei şi în afara acesteia, ridicare şi aşezare, transfer, manipularea scaunului rulant etc.;

3) sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curăţenie, spălatul hainelor, procurarea alimentelor şi produselor, achitarea facturilor etc.;

4) participare la viața socială – suport pentru deplasare în exterior şi comunicarea cu ceilalţi, acces la serviciile comunitare, recreere, viaţa culturală şi asociativă, educaţie şi activitate de muncă;

5) supraveghere şi îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura propria securitate, a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi.

Pentru a solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă la unitatea de asistenţă socială sau direct la prestatorul de Serviciu din raza teritorială a domiciliului sau a reşedinţei sale.

Nota: Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ”Asistență personală” a fost aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012.

reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYAlb negru WAYLinkuri WAY