Instruiri ,,Consolidarea capacității asistenților parentali profesioniști și a părinților educatori pentru gestionarea eficientă a comportamentelor copiilor din plasament”

117

În contextul implementării proiectului ”Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul protecției copilului din Republica Moldova”, Agenția Națională Asistență Socială în parteneriat cu CCF Moldova pe parcursul zilelor de 18-20 decembrie curent, a fost antrenată în desfășurarea unei noi sesiuni de instruire cu genericul ,,Consolidarea capacității asistenților parentali profesioniști și a părinților educatori pentru gestionarea eficientă a comportamentelor copiilor din plasament”.

În cadrul instruirii (24 ore) participanții au căpătat noi cunoștințe și abilități privind gestionarea comportamentelor nedorite a copiilor din plasament.

Competențele insuficiente ale specialiștilor de a oferi sprijin copiilor din plasament rămân a fi subiecte actuale pentru sistemul de protecție a copilului. Aceasta argumentează necesitatea instruirii continue a asistenților parentali profesioniști și a părinților-educatori, a specialiștilor din cadrul Structurilor teritoriale de asistență socială pentru o înțelegere mai bună a cauzelor acestor comportamente nedorite la copii și a nevoilor copiilor în funcție de vârsta lor.

Analiza studiilor de caz prezentate de către formatori auditoriului, au avut ca scop identificarea soluțiilor pentru depășirea problemelor (în cazul comportamentelor nedorite) prin formarea conexiunilor cu copilul; însușirea modalităților de prevenire a arderii profesionale în contextul lucrului cu copiii din servicii de plasament familial; cunoașterea și conștientizarea rolurilor parentale; eficientizarea serviciilor alternative de tip familial.

Imprimare