Instruiri ,, Politica de Protecție a Copilului”

45

În contextul implementării proiectului ”Consolidarea capacităților specialiștilor din
domeniul protecției copilului din Republica Moldova”, în perioada 1-2 octombrie
curent, Agenția Națională Asistență Socială în parteneriat cu CCF Moldova și 
Misiunea Socială ,,DIACONIA” a Mitropoliei Basarabiei a desfășurat o nouă sesiune
de instruire cu genericul ,,Politica de Protecție a Copilului”. Cursul de formare
continuă a cuprins subiecte precum: Cunoașterea cadrului legal cu privire la
implementarea politicii de protecție a copilului în sistemul de îngrijire alternativă a
copiilor; Familiarizarea cu elementele de bază ale politicii de protecție a copilului;
Însușirea metodelor de aplicare în practică a instrumentelor de implementare a
politicii de protecție a copilului (Fișa de evaluare a riscurilor); Însușirea metodelor
de aplicare în practică a instrumentelor de implementare a politicii de protecție a
copilului (Fișa de sesizare).
La sesiunea desfășurată on-line, cu o durată de 8 ore au participat specialiști din
domeniul protecției drepturilor copilului, ce activează în cele 6 raioane, selectate
pentru pilotarea proiectului menționat.

Imprimare