Lansarea proiectului „Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul Protecției copilului din Republica Moldova”, Faza II

152

Astăzi, 23 februarie, Agenția Națională Asistență Socială în parteneriat cu CCF Moldova – IRMS ,,Diaconia” au desfășurat o masă rotundă în contextul lansării proiectului „Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul Protecției copilului din Republica Moldova”, Faza II.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autorităților publice locale ce au fost implicate în realizarea cu succes a obiectivelor propuse în Faza I a proiectului vizat, precum și actori relevanți pentru cea de-a II Fază a proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului pentru perioada 2019-2020 (Faza I), precum și obiectivele propuse pentru Faza II (2021-2023).

Participanții la eveniment au subliniat importanța și necesitatea în egală măsură a desfășurării instruirilor pentru specialiștii din domeniu, accentuând că în mare parte, calitatea serviciilor prestate populației depinde de potențialul profesional al celor din domeniu, iar aici este necesară acțiunea fiecăruia din noi (actori relevanți din domeniul asistenței sociale, atât publici cât și privați).

Imprimare