Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal (fpe) al Direcției suport metodologic pentru structurile teritoriale de asistență socială din cadrul Agenției Naționale Asistență Socială

242

Candidații admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante
de specialist principal (fpe) al Direcției suport metodologic pentru structurile
teritoriale de asistență socială (perioadă determinată):
– Obreja Alexandr
– Gatman Maria
– Gori Gheorghe
– Jereghi Alina
Candidații admiși la concurs sunt invitați la data de 29 decembrie 2021, ora 10.00
la susținerea probei scrise a concursului.
Locul desfășurării probei scrise – Agenția Naționale Asistență Socială, mun.
Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1, etajul 5.

NOTĂ: *Candidații care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail
urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a
concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Imprimare