Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (fpe) al Direcției suport metodologic pentru structurile teritoriale de asistență socială din cadrul Agenției Naționale Asistență Socială

203

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (fpe) al Direcției suport metodologic pentru structurile teritoriale de asistență socială  

  • Vechiu Mariana
  • Gradinaru Sabina

Candidaţii admişi la concurs sînt invitați pe data de 25 octombrie 2019, ora 14.00 la susținerea probei scrise a concursului.

Locul desfășurării probei scrise – sala de ședințe a Agenției Naționale Asistență Socială, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1, etajul 5.  

NOTĂ: *Candidații care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Imprimare