Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcției de director al instituțiilor publice în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale are calitatea de fondator

227

Pentru funcția de director al Centrului de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilități, or.Criuleni  a fost admisă dna Ciudin Tatiana.

Pentru funcția de director al Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți a fost admisă dna Tipa Liliana.

Interviul va avea loc la data de 13 septembrie 2022, ora 15.00, sala mare, et. II, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, mun. Chișinău.

Imprimare