Prima Măsuri Ajutor la contor Întrebări-răspunsuri

Întrebări-răspunsuri

Programul „Ajutor la contor”  Întrebări frecvente, 2023

Compensațiile pentru energie sunt acordate în perioada rece a anului (noiembrie-martie) din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Anul acesta, vor fi acordate două tipuri de compensații în funcție de tipul de energie utilizat pentru încălzire și gradul de vulnerabilitate energetică al consumatorilor casnici:

 • compensație în factură la gaze naturale, energie termică și electrică și
 • compensație sub formă de plată monetară pentru consumatorii de lemne, cărbuni sau alt combustibil solid.

Plata monetară va constitui 800 de lei și va înlocui ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA), care a fost integrat în Programul de compensații la energie.

Pentru a primi compensații, trebuie să vă înregistrați pe platforma online compensatii.gov.md, personal sau cu ajutorul asistentului social/bibliotecarului. În sezonul rece 2023 – 2024, nu vor fi acordate compensații persoanelor care nu se vor înregistra în sistemul informațional.

Pentru orice întrebări, ne puteți suna la Linia verde 080005000 sau ne puteți scrie la adresa de e-mail suport@compensatii.gov.md.

Linia verde poate fi apelată de luni până vineri, între orele 10:00-20:00 și sâmbătă, între orele 10:00-16:00.

Sistemul de compensații este cel mai mare sistem informațional gestionat de Guvern. Pe data de 1 și 2 noiembrie, aproape 200 000 de persoane au accesat platforma compensatii.gov.md. Numărul foarte mare de cereri simultane poate suprasolicita sistemul, ceea ce poate duce la procesarea mai lentă a cererilor.

Echipa IT lucrează în regim non-stop și face tot posibilul pentru a rezolva problema suprasolicitării platformei și a mări capacitatea serverului.

Pentru a evita dificultățile menționate, vă recomandăm să reveniți pe site peste câteva zile. Vă reamintim că aveți timp să vă înregistrați în sistem până pe 25 noiembrie.

Registratorii (asistenții sociali și bibliotecarii) pot înregistra persoanele pentru compensații prin două modalități:

 1. completând cererea pe suport de hârtie;
 2. completând cererea direct în sistemul informațional.

Cererile în format fizic, pe hârtie, identice cu cele de pe platforma compensatii.gov.md, au fost distribuite în toate raioanele din țară. Respectiv, registratorii care încă nu au acces pe platforma compensatii.gov.md, din cauza suprasolicitării sistemului informațional, pot înregistra cetățenii utilizând cererile pe suport de hârtie.

Nu este obligatoriu să vă adresați unui asistent social sau bibliotecar. Puteți depune cererea de sine stătător, de pe propriul telefon sau computer, accesând contul Dvs. pe compensatii.gov.md. Acest cont a fost deja creat anul trecut de către asistentul social sau bibliotecarul la care v-ați adresat. Puteți accesa acest cont prin recuperarea parolei.

 

Pentru a intra în cont:

 • apăsați butonul „Autentificare
 • apăsați „Ai uitat parola?”
 • introduceti numarul mobil (sau posta electronică) pe care l-ați indicat în cererea din anul trecut
 • introduceți codul primit (prin SMS sau pe poșta electronică) și finisați procesul de autentificare.

 

Acum veți putea depune cererea de sine stătător, de pe propriul telefon sau computer, apăsând butonul „Depune cerere”.

În acest an vor exista 7 categorii de vulnerabilitate energetică. Anul trecut au existat 5 categorii de vulnerabilitate energetică: foarte ridicată, ridicată, medie, scăzută și fără vulnerabilitate. Pentru ca cele mai vulnerabile persoane să poată beneficia la maxim de compensațiile oferite de Guvern, în sezonul rece 2023-2024  au fost introduse două categorii noi de vulnerabilitate energetică: primară și extremă.

Plata monetară va fi acordată doar gospodăriilor care se înregistrează pe platforma compesatii.gov.md.

Cu condiția că se înregistrează în sistem, gospodăriile cu venituri mici care se încălzesc pe lemne sau cărbuni sunt eligibile pentru a primi o plată monetară lunară în mărime de 800 de lei. De asemenea, vor putea beneficia de aceeași plată monetară gospodăriile cărora li s-a stabilit dreptul la Ajutorul pentru Perioada Rece a Anului cel puțin pentru luna noiembrie 2023.

Gospodăriile din categoriile ridicată, foarte ridicată și extremă, care au primit anul trecut APRA – ajutorul pentru perioada rece a anului – vor beneficia și în acest an de o plată în aceeași mărime dacă se înregistrează în sistem.

Categoria de vulnerabilitate energetică a unei gospodării este determinată de raportul dintre costul energiei în perioada rece a anului (R) și venitul disponibil pentru achitarea energiei. Cu cât valoarea procentuală a R e mai mare, cu atât gospodăria e mai vulnerabilă.

 

Costul energiei în perioada rece a anului este estimat înmulțind volumul mediu lunar de energie utilizat de gospodarie în perioada rece a anului precedent cu tarifele necompensate de energie din acest an.

 

Venitul disponibil pentru achitarea energiei se obține prin scăderea din venitul total lunar al gospodăriei a sumei echivalentă cu nivelului minimului de cheltuieli estimat de Biroul Național de Statistică, redusă cu cheltuielile pentru  energie ale gospodăriei. Acest nivel minim de cheltuieli este aplicat diferențiat în formula de calcul pentru a distinge gospodăriile cu cele mai mari cheltuieli lunare:

 • Nivel minim de cheltuieli per persoană, mediu rural = 3963,8 lei
 • Nivel minim de cheltuieli per persoană, mediu urban = 4663.49 lei
 • Nivel minim de cheltuieli per persoană, persoană cu dizabilitate severă, mediu rural: 5945,7 lei
 • Nivel minim de cheltuieli per persoană, persoană cu dizabilitate severă, mediu urban: 6995,2 lei.

Astfel, cheltuielile imputate gospodăriei în care locuiesc persoane cu dizabilitate severă sau care se află mediul urban sunt mai mari, iar aceste gospodării vor beneficia de o compensație mai mare.

În sezonul rece 2023-2024, familiile cu copii mici vor beneficia de mai mult suport la acordarea compensațiilor. Pentru a proteja familiile cu copii, indemnizațiile pentru copii în sumă fixă achitate de Casa Națională de Asigurări Sociale nu vor fi luate în calcul la calcularea venitului global al gospodăriei. Aceste indemnizații includ:

 • indemnizaţia unică la naşterea copilului (divizată la 6),
 • indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului și
 • indemnizaţia lunară de suport pentru copiii gemeni sau pentru mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină și
 • alocaţia socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului.

De asemenea, venitul global lunar al gospodăriei casnice va fi ajustat cu impactul indemnizației de maternitate. Venitul indemnizației de maternitate va fi repartizat în conformitate cu lunile pentru care a  fost calculat și acordat.

Categoria de vulnerabilitate energetică și explicațiile despre modul de atribuire a acesteia pot fi vizualizate în cabinetul personal de pe platforma compensatii.gov.md.

Solicitanții de plată monetară vor putea vizualiza în cabinetul personal decizia privind eligibilitatea acestora la această plată.

Da. Dacă doriți să primiți plata monetară lunară de 800 lei care a înlocuit APRA, este necesar să vă înregistrați în sistemul informațional începând cu data de 1 noiembrie 2023.

Pentru a beneficia de compensații pentru luna noiembrie, este necesar să vă înregistrați pe platforma compensatii.gov.md până la data de 25 noiembrie.

Persoanele care nu s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md până pe 25 noiembrie 2023 se vor putea înregistra și în continuare, dar nu vor primi compensații pentru luna noiembrie. Dacă cererea a fost depusă după data de 25 a lunii, compensațiile vor fi acordate începând cu luna următoare.

Pe parcursul sezonului rece, beneficiarii vor avea posibilitatea de a modifica cererea în două cazuri:

 • pentru a include persoanele nou născute și
 • pentru a radia persoanele decedate din cererea depusă în s

 

În cazul în care sesizați erori în cererea depusă, vă rugăm să contactați echipa de suport la suport@compensatii.gov.md.

În sezonul rece 2023 – 2024, nu vor fi acordate compensații atribuite prin metoda indirectă, respectiv persoanele care nu se vor înregistra în cadrul sistemului informațional, nu vor beneficia de compensații.

Compensațiile vor fi achitate în luna următoare înregistrării în sistem. Pentru gospodăriile care se încălzesc pe gaze naturale, energie termică sau energie electrică, compensațiile vor fi parte integrantă a facturilor. Pentru consumatorii casnici eligibili pentru plata monetară, această compensație va fi achitată de către Casa Națională de Asigurări Sociale, prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, pe contul bancar al beneficiarului sau la oficiile poștale.

O persoană poate figura într-o singură cerere. În cazul în care dețineți mai multe locuințe, pentru locuințele unde nu locuiți de facto, cererea urmează să o depună chiriașii sau rudele care locuiesc în apartament.

Pentru a garanta o distribuție echitabilă a compensațiilor, datele introduse de solicitanți vor fi supuse unei verificări atente. Vor fi analizate veniturile și cheltuielile gospodăriilor casnice, precum și numărul de membri ai gospodăriei. Autoritățile vor avea acces la informațiile privind veniturile persoanelor deținute de Serviciul Fiscal de Stat, de Casa Națională de Asigurări Sociale și de alte instituții ale statului, precum și de instituțiile bancare, birourile de credit și alte instituții financiare, pentru a se asigura de corectitudinea datelor.

De asemenea, sistemul atribuie automat o categorie de vulnerabilitate mai joasă gospodăriilor care întrunesc anumite condiții. Astfel,

Gospodăria este automat fără vulnerabilitate energetică dacă:

 • Membrii gospodăriei casnice dețin cote-părți în bunuri imobile în valoare cadastrală mai mare de 4 milioane de lei cumulativ; sau
 • Membrii gospodăriei casnice au înregistrat venituri din dividende mai mari de 1 milion de lei în anul precedent anului în care începe perioada rece a anului.

 

Gospodăria poate fi cel mult în categoria de vulnerabilitate medie dacă:

 • Costul energiei în perioada rece a anului este mai mare decât echivalentul costului a 350 m3 de gaze naturale la prețul aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în vigoare la data de 15 noiembrie a anului în curs;
 • Costul energiei în perioada rece a anului este mai mare sau egal cu echivalentul costului a 175 m3 de gaze naturale la prețul aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în vigoare la data de 15 noiembrie a anului în curs, solicitantul indică în cerere un venit global al familiei mai mic de un sfert din costul estimat al energiei iar statul nu cunoaște nimic despre veniturile familiei;
 • Solicitantul sau membrii familiei sale au realizat în anul precedent anului în care începe perioada rece a anului venituri din dividende mai mari de 300 mii lei.

Începând cu acest an, autoritățile vor avea acces la datele privind creditele imobiliare ale solicitanților deținute de instituțiile bancare, birourile de credit și alte instituții financiare. Aceasta măsură va permite estimarea mai exactă a venitului disponibil al gospodăriei.

Da, cetățenii altor țări, refugiați sau aflați temporar în Republica Moldova, cât și cetățenii străini cu drept de ședere, pot beneficia de compensații în facturi și/sau de plată monetară, dacă vor depune cerere de înregistrare în Sistemul Informațional Vulnerabilitate Energetică.

Modulul „Eco-Voucher” asigură implementarea proiectelor și programelor de acordare a ajutorului financiar pentru eficientizarea consumului de resurse energetice. Mai multe informații despre acest modul, puteți afla de la Agenția pentru Eficiență Energetică din subordinea Ministerului Energiei: https://www.aee.md/ro

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY