O nouă activitate realizată cu succes în cadrul asistenței oferite de către Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova (OHCHR).

52

În cadrul evenimentului de astăzi, desfășurat cu participarea reprezentanților Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, Agenției Naționale Asistență Socială, managerilor centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități din gestiunea Agenției a fost prezentat programul de instruire ,,Drepturile omului și dizabilitatea”, elaborat cu suportul OHCHR.

Materialul elaborat urmează a fi aplicat în cadrul instruirilor inițiale și continue cu un număr total de 60 de ore. Programul își propune spre realizare următoarele obiective:

– Formarea capacităților personalului Centrelor de plasament a persoanelor cu dizabilități și altor grupuri de angajați ai serviciilor sociale în scopul prevenirii stigmatizării și discriminării persoanelor cu dizabilități în oferirea îngrijirii;

– dezvoltarea abilităților profesionale în scopul îmbunătățirii calității îngrijirii și asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în serviciile rezidențiale și comunitare;

– formarea atitudinilor bazate pe drepturile omului și schimbarea comportamentelor personalului față de persoanele cu dizabilități.

 

Agenția Națională Asistență Socială aduce mulțumiri partenerilor pentru suportul acordat în dezvoltarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale.

Imprimare