Parteneriate pentru copii

709

 Un climat de colaborare și cooperare eficient influențează pozitiv realizarea scopurilor și obiectivelor propuse cu precădere când e vorba de protecția și siguranța copiilor!

Având drept scop protecția temporară a copiilor separați de părinți și (re)integrarea familială incluziunea comunitară și socială, pe parcursul anului curent, Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți din municipiul Soroca, a reușit să stabilească importante relații de colaborare și parteneriat prin care se urmărește crearea unui mediu social, cultural, educațional și medical favorabil copiilor aflați în plasamentul temporar al instituției.

Acord de colaborare cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ”Pro-Viața Soroca”

Scopul acordului: promovarea sănătății copiilor aflați în plasament și crearea premiselor benefice de dezvoltare și integrare socială.

Activitățile propuse spre realizare poartă caracter informațional-educațional atât a copiilor plasați în serviciu cât și a specialiștilor instituției, axându-se pe realizarea obiectivelor:

  • reducerea incidenței infecțiilor sexual-transmisibile printre adolescenți;
  • reducerea numărului de sarcini precoce;
  • reducerea problemelor de sănătate mintală în rezultatul utilizării de substanțe psihoactive;
  • reducerea problemelor de sănătate cauzate de violență;
  • reducerea dereglărilor de nutriție;
  • reducerea devierilor în dezvoltarea pubertană.

Acord de parteneriat cu Biblioteca Publică ”M. Sadoveanu” Soroca, filiala pentru copii ”Steliana Grama”

Scopul parteneriatului este orientat spre organizarea în comun a diverselor activități cultural-educative cu copii aflați în plasament, participarea rezidenților la expoziții și lansări de carte, implicare în activități de voluntariat.

Acord de parteneriat cu Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Scopul parteneriatului: asigurarea accesului copiilor aflați în plasament la serviciile de sănătate din comunitate, acordarea promptă și calitativă a serviciilor medicale, de prevenire și/sau tratament al maladiilor, precum și activități de supraveghere și reabilitare a acestora.

Acord de parteneriat cu Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Soroca

Scopul parteneriatului: cooperarea în vederea implementării politicilor statului în tratamentul, reabilitarea psihologică, protecția socială și incluziunea socială a copiilor cu tulburări mintale și de comportament, inclusiv dependențe.

 

Acorduri de parteneriat cu Școala Profesională din orașul Soroca

Instituția Publică Gimnaziul Cosăuți

Școala sportivă raională Soroca

 

Scopul parteneriatului constă în incluziunea educațională a copiilor aflați în plasament, prin asigurarea accesului la sistemul de învățământ.

Acord de colaborare cu Fundația Filantropică ”Open Gates”, în cadrul proiectului „Îmbătrânire activă  în dialog inter generațional”

Scopul proiectului: renașterea  meșteșugurilor tradiționale în atelierele de cusut și împletit prin însușirea tehnicilor de coasere manuală, confecționare a pieselor din piele cu oferirea  echipamentelor și materialele necesare, asistență tehnică și metodică.

Acordul de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din orașul Soroca

Parteneriatul este orientat spre implicarea a copiilor aflați în plasament în programe de instruire, activități de promovare a valorilor democratice în rândul tinerilor, dezvoltarea spiritului civic, implementarea în comun a activităților de voluntariat și diversificarea petrecerii timpului liber.

Imprimare