Ședința tehnică privind gestionarea crizei refugiaților

303

La data de 25 august 2022 Agenția Națională Asistență Socială a organizat o ședință tehnică la care au participat reprezentanți ai Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM), Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Biroului de Migrație și Azil, Linia Verde a Guvernului, Centrului de Drept al Avocaților Echipa de implementare, șefii Direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei din raionul Dondușeni și Ștefan Vodă și reprezentantul CPTR Chișinău.

La eveniment au fost discutate mai multe subiecte privind cazarea în Centrele de plasament temporar a persoanelor refugiate și asistența acordată acestora, printre care și asistența persoanelor refugiate din Ucraina, de altă naționalitate, dar și măsurile întreprinse de autorități pentru asigurarea asistenței.

Un alt subiect abordat a fost despre dificultățile întâmpinate la documentarea persoanelor refugiate cu acte expirate sau fără acte de identitate.

Participanții ședinței au enunțat mai multe aspecte legate de dificultățile cu care se confruntă angajații Centrelor de plasament temporar pentru refugiați în cazul unor persoane refugiate cu probleme grave de sănătate sau cu dizabilități.

Imprimare