SUNT COPIL – AM DREPTURI

0

20 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI

În ajunul Zilei internaționale a drepturilor copilului, administrația Centrului de plasament temporar pentru copii separați de părinți din municipiul Soroca a organizat o sesiune de informare a copiilor aflați în plasament privind cadrul normativ ce reglementează drepturile și libertățile fundamentale pe care le dețin.

Pe lângă caracterul instructiv și de rememorare, sesiunea a avut drept scop și dezvoltarea abilităților de revendicare a drepturilor copiilor separați de părinți, în funcție de diverse circumstanțele.

Cunoașterea și exercitarea drepturilor şi responsabilităților sunt fundamentul pe care se bazează demnitatea umană și asigură prevenirea discriminării, abuzurilor şi relelor tratamente, inclusiv în rândul copiilor.

Prin protecție, educație și grijă oferim copiilor exemplu!

Imprimare